Werkwijze


Methodiek

Tijdens de gesprekken werken we met het KOP-model als methodiek.

Het KOP-model ziet klachten (K) als het resultaat van de interactie tussen stressoren en tegenslag in de omgeving enerzijds (O) en de persoonlijke stijl en gewoonten anderzijds (P).

Het accent ligt in het versterken van de zelfredzaamheid en coping van de persoon.

We zoeken samen uit wat er gaande is en hoe dit anders kan worden aangepakt.

Van jou wordt verwacht dat je zelf aan de slag gaat tussen twee afspraken in met opdrachten. Enkel op deze manier kan je leren om zowel nu als in de toekomst met klachten om te gaan en je zelfredzaamheid te vergroten.


Doelgroep

Iedereen kan terecht bij mij als eerstelijns psycholoog.

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Een eerstelijnspsycholoog behandelt veel voorkomende problemen die mensen uit balans brengen, zoals

  • sociale problemen (gepest worden, gebrek aan assertiviteit)
  • sombere gevoelens, depressieve klachten
  • vermoeidheidsklachten, slaapproblemen
  • piekeren, negatief denken
  • angstklachten
  • rouw- en verliesverwerking
  • problemen met zelfbeeld of zelfvertrouwen
  • traumatische ervaringen
  • opvoedingsproblemenKinderen en jongeren

Gedurende de opleiding Eerstelijns psychologische zorg, koos ik voor de optie jongeren. Hierdoor wordt het accent gelegd op het werken met kinderen en jongeren.

Bij kinderen en jongeren wordt gewerkt met het Prop-model. PrOP staat voor Problemen, Omgeving en Persoonlijke stijl. Het ziet problemen (Pr) als het resultaat van de interactie tussen stressoren en tegenslag in de omgeving enerzijds (O) en de persoonlijke stijl en gewoonten anderzijds (P). Het accent ligt in het versterken van de zelfredzaamheid en coping van kinderen en jongeren.

Er wordt samen met het kind/de jongere gezocht naar manieren om met de problemen om te gaan. Ook ouders of andere volwassenen kunnen hierbij betrokken worden.

Problemen veranderen kan alleen als men er daadwerkelijk mee aan de slag gaat. Er zullen dan ook oefeningen meegegeven worden naar huis als een soort huiswerk. We willen immers dat men leert hoe men zelf problemen kan oplossen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.Duurtijd

ELP werkt kortdurend, gemiddeld duurt een traject is 6 à 8 sessies.

Deze sessie kunnen wel gespreid worden in tijd.

Vrijblijvend kan steeds een opvolggesprek gepland worden.

Wanneer duidelijk wordt dat je intensievere begeleiding nodig hebt, bekijken we samen welke doorverwijzing voor jou een oplossing biedt.Praktisch

Nadat je telefonisch of per email contact met me hebt opgenomen. Nodig ik je uit voor een eerste gesprek waarin je de situatie en het probleem komt toelichten.

Een intake duurt 1u en kost 60 euro


Na dit gesprek kijken we of ELP voor jou een oplossing kan bieden en gaan we aan de slag.

De frequentie van de gespreken wordt samen met jou bepaald.

Een consultatie duurt 50 minuten en kost 45 euro.